Opmerking
  • Cookiemelding

    Deze website maakt gebruik van cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Door het gebruiken van onze website stemt u toe dat we dit soort cookies plaatsen op uw computer of mobiel apparaat.

Privacy statement

Wet bescherming persoonsgegevens
Projectgroep natuurbrug Zandvoortselaan, hierna te noemen: de projectgroep, verwerkt de door u aan de projectgroep verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door de projectgroep verwerkt voor de afwikkeling van vragen, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

(Technische) beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens de projectgroep van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. De projectgroep verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt.
Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Wijziging van privacystatement
De tekst van dit privacystatement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de projectgroep te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

 

locatie

bekijk de video

euro