Opmerking
  • Cookiemelding

    Deze website maakt gebruik van cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Door het gebruiken van onze website stemt u toe dat we dit soort cookies plaatsen op uw computer of mobiel apparaat.

Veel partijen werken samen om Natuurbrug Zandpoort te realiseren: Nationaal Park Zuid-Kennemerland, gemeente Zandvoort, Natuurmonumenten, Waternet, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en de provincie Noord-Holland. De brug wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Nationale Postcodeloterij.

De stuurgroep, waarin bestuurders van genoemde partijen zitten, stuurt het project aan. De projectgroep, met daarin vertegenwoordigers van alle partijen, is betrokken geweest bij de voorbereidingen en nu bij de realisatie van de natuurbrug.

Halverwege 2009 is een klankbordgroep in het leven geroepen. Hierin zijn betrokken lokale belanghebbenden vertegenwoordigd. Zij hebben advies uitgebracht over diverse aspecten van de voorbereidingen en de realisatie. De volgende partijen zijn hierin vertegenwoordigd:
- Vrijwilligers Amsterdamse Waterleidingduinen
- Vrijwilligers Nationaal Park Zuid-Kennemerland
- Duinbehoud
- Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
- Vleermuiswerkgroep
- Fietsers
- Ruiters
- IVN Zuid-Kennemerland
- KNNV afdeling Haarlem
- Kennemer Golf & Country Club
- Omwonenden (w.o. Nieuw Unicum en Landschap Noord-Holland)

 

gemeente zandvoort


nationaal park zuid kennemerland waternet
natuurmonumenten provincie noord holland
 

locatie

bekijk de video

euro