Opmerking
  • Cookiemelding

    Deze website maakt gebruik van cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Door het gebruiken van onze website stemt u toe dat we dit soort cookies plaatsen op uw computer of mobiel apparaat.

Nieuws
Groenlicht voor fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen
donderdag, 20 september 2012 14:55

De provincie Noord-Holland kan verder met de uitwerking van het fietspad langs de binnenrand van de Amsterdamse Waterleidingduinen, nu ook de Amsterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met het trajectvoorstel. Naar verwachting start de aanleg eind 2013.

Door het fietspad ontstaat een mooie doorgaande fietsroute van het zuiden van Amsterdam via Haarlemmermeer naar de kust, met een (thans ontbrekende) veilige oversteek over de Zandvoortselaan. Een eerdere variant, ‘de Buitenrandvariant’, viel af, omdat dat tracé te schadelijk is voor de natuur, waardoor er geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor kan worden afgegeven. De nieuwe randvariant loopt net als de buitenrandvariant langs de noordoostelijke rand van de Waterleidingduinen.

Duidelijkheid
De gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Haarlemmermeer en Heemstede en de provincie hebben zich ook positief uitgesproken over het nieuwe traject. Nu ook de gemeente Amsterdam, eigenaar van de Amsterdamse Waterleidingduinen, heeft ingestemd met het traject, kunnen de voorbereidingen van start gaan. Gedeputeerde Bond is opgelucht dat de kogel nu eindelijk door de kerk is. “We hebben een lang en zorgvuldig traject van onderzoek en overleg met belangengroepen achter de rug. Het is goed dat er nu duidelijkheid is. Ook voor de natuurbrug aan de Zandvoortselaan is dit goed nieuws, want het fietspad is opgenomen in het plan waarop de EU subsidie heeft verleend. ” 

Route nieuwe Randvariant
De nieuwe randvariant loopt net als de buitenrandvariant langs de noordoostelijke rand van de Waterleidingduinen. Het ontwerp voorziet in een nieuwe ingang voor fietsers bij uitspanning De Oase, zodat fietsers en wandelaars een gescheiden ingang krijgen. Het fietstracé loopt vervolgens via een nieuw aan te leggen pad door het bos, om verderop aan te sluiten op de reeds bestaande dienstweg. Ter hoogte van de Stokmansberg buigt de route rechtsaf naar een nieuw aan te leggen pad voor de aansluiting op de natuurbrug over  de Zandvoortselaan. Vanaf daar kunnen fietsers hun route door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland voortzetten of afslaan richting de kust.

Verdere procedure
De provincie, gemeenten en Waternet gaan de komende maanden het schetsontwerp verder uitwerken en afspraken maken over het beheer en de financiering van het fietspad. Bij de verdere uitwerking zal er ook goed gekeken worden naar de maatregelen om uitwaaiering van fietsers tegen te gaan. Gedeputeerde Bond: “De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn primair een wandelgebied en dat blijft zo. Fietsers mogen alleen dit pad langs de rand gebruiken. Amsterdam heeft dat ook in een eerder besluit als helder kader meegegeven en dat onderschrijven alle betrokken partijen.” Bij de verdere uitwerking worden ook de belangengroepen uitgenodigd om mee te denken. Naar verwachting start de aanleg van het fietspad eind 2013.

Zie www.noord-holland.nl/fietspadoase-zandvoortselaan voor meer informatie en kaartmateriaal.

 
Aanleg Natuurbrug Zandpoort begonnen
donderdag, 26 juli 2012 14:05

Op 16 juli 2012 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Natuurbrug Zandpoort gestart. Rondom het voormalige partycentrum ‘de Manege’ zijn hekken geplaatst. Vanaf 20 augustus 2012 start de sloop van de gebouwen aan de Blinkertweg. De Blinkertweg is vanaf dat moment alleen nog toegankelijk voor het bouwverkeer.

De Natuurbrug Zandpoort is eind 2013 gereed. De natuurbrug verbindt de Amsterdamse Waterleidingduinen met het Nationaal Park Zuid-Kennermerland en geeft dieren en planten meer ruimte zodat gezonde populaties betere kansen krijgen.

Tijdelijk hekwerk
Tijdens de bouw van de natuurbrug wordt het werkterrein afdoende afgeschermd voor mens en dier omwille van de veiligheid. Het hekwerk weert ook de damherten om de oversteek te maken. Het hekwerk verdwijnt zodra de bouw voltooid is. We gaan ervanuit dat de problematiek met de damherten dan is opgelost doordat de beheerders in de regio verder aan een gezamenlijke uitvoer van het damhertbeheer werken. 

Natuurbrug Zandpoort is een initiatief van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, PWN, Natuurmonumenten, Waternet, Gemeente Zandvoort en provincie Noord-Holland en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Nationale Postcodeloterij.

Via deze website kunt u op de hoogte blijven van de aanleg van de natuurbrug Zandpoort.  

 
Start aanleg Natuurbrug Zandpoort
vrijdag, 13 juli 2012 11:35

De aanleg van de Natuurbrug Zandpoort kan beginnen. De rechtbank Haarlem heeft 12 juli het verzoek om voorlopige voorziening voor de aanleg van de natuurbrug afgewezen. Nationaal Park Zuid-Kennemerland, PWN, Natuurmonumenten, Waternet, gemeente Zandvoort en provincie Noord-Holland voelen zich gesteund door het besluit van de rechtbank.
De rechter vindt dat het algemeen belang voor het belang van de verzoeker mag gaan. Ook is de rechter overtuigd van de belangrijke functie van Natuurbrug Zandpoort.
Op 16 juli 2012 kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Natuurbrug Zandpoort starten. Rondom het voormalige partycentrum ‘de Manege’ en de Blinkertweg worden hekken geplaatst en het bouwterrein wordt ingericht. Het parkeerterrein bij de Blinkertweg blijft tot half augustus wel bereikbaar voor auto’s. Half augustus 2012 beginnen de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden voor de aanleg van de natuurbrug. Dan wordt de Blinkertweg voor het autoverkeer afgesloten.
Natuurbrug Zandpoort is een initiatief van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, PWN, Natuurmonumenten, Waternet, Gemeente Zandvoort en provincie Noord-Holland en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Nationale Postcodeloterij.
Door de natuurbrug krijgen dieren en planten meer ruimte en een groter aaneengesloten leefgebied.

 
Bezichtig gratis de toekomstige Natuurbrug
vrijdag, 04 mei 2012 08:53

Europa Kijkdagen
Bezichtig gratis de toekomstige Natuurbrug Zandpoort tijdens de Europa Kijkdagen op 12 mei

Tijdens de Europa Kijkdagen zijn in heel Nederland meer dan 100 Europese projecten toegankelijk voor het publiek.
Het gaat om projecten die laten zien hoe de EU samenwerkt met de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen
om de economie te versterken. De projecten werken aan duurzaamheid en innovatie. Eén van die projecten is Natuurbrug Zandpoort.
Dit project kunt u zaterdag 12 mei onder leiding van een gids bezoeken in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

U brengt met een gids van de Amsterdamse Waterleidingduinen en de projectleider van de natuurbrug te voet een bezoek aan
het toekomstige bouwterrein en u verkent de omgeving.

Tijd: zaterdag 12 mei 10.00-11.30 uur
Opgeven: http://www.np-zuidkennemerland.nl/documents/overzicht-en-online-boeken.xml?lang=nl
Verzamelen: ingang Blinkertweg (zie www.np-zuidkennemerland.nl)

Bezoekers krijgen een rugzakje met informatie en een bon voor een gratis tweede kopje koffie in duincafé “De Zandwaaier”.

 
College van B&W geeft vergunning af voor aanleg Natuurbrug Zandpoort
dinsdag, 24 april 2012 15:16

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de omgevingsvergunning voor de aanleg van natuurbrug Zandpoort afgegeven. Eerder stemde de gemeenteraad van Zandvoort in met aanleg van de natuurbrug. Het raadsbesluit van 18 april maakte de weg vrij voor het college van B&W om op 24 april de benodigde omgevingsvergunning te verstrekken. Hiermee is een volgende stap gezet voor de aanleg van deze belangrijke natuurverbinding tussen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Over de natuurbrug
Natuurbrug De Zandpoort komt over de Zandvoortselaan, ter hoogte van voormalig partycentrum ‘De manege’. Het verbindt Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen met elkaar. Door de brug krijgen dieren en planten meer ruimte en een groter aaneengesloten leefgebied. Dit is belangrijk om uitsterven van diverse soorten te voorkomen. Ook fietsers, ruiters en wandelaars kunnen de natuurbrug gebruiken om van het ene naar het andere gebied te gaan. Naar verwachting start de bouw in 2012 en is het project in 2013 helemaal af. Zie voor meer informatie: www.natuurbrugzandpoort.nl

De brug is een initiatief van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, PWN, Natuurmonumenten, Waternet, Gemeente Zandvoort en provincie Noord-Holland en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 
Radio Noord-Holland bij plaatsing amfibieschermen
donderdag, 23 februari 2012 09:46

Woensdag 22 februari werd gestart met plaatsing van amfibieschermen bij de Zandvoortselaan. Een verslaggever van Radio Noord-Holland was hierbij aanwezig en deed verslag. Nora Koppert, provinciaal projectleider van de uitvoeringswerkzaamheden rondom de Natuurbrug, en boswachter Jowien van der Vegte (Natuurmonumenten) geven uitleg. Kijk en luister: Zandvoort plaatst amfibieschermen

 De schermen bij de Zandvoortselaan (ter hoogte van voormalig partycentrum ‘De Manege’) moeten beschermde diersoorten, als de rugstreeppad en de zandhagedis, weghouden uit het gebied waar de bouwwerkzaamheden voor de natuurbrug aan de Zandvoortselaan zijn gepland. Aanvankelijk zouden de amfibieschermen pas geplaatst worden op het moment dat de omgevingsvergunning is afgegeven, maar omdat de verwachting is dat de amfibieën dit jaar al vroeg in het jaar naar open plekken trekken om zich voort te planten, is besloten de schermen uit voorzorg nu al te plaatsen. De schermen zijn 30 centimeter hoog en donkergroen, zodat ze goed in het landschap passen. In totaal wordt er maar liefst 1730 meter scherm geplaatst.

 
Persbericht Plaatsing amfibieschermen Zandvoortselaan
donderdag, 09 februari 2012 11:26

Zodra de vorst uit de grond is, wordt gestart met het plaatsen van amfibieschermen bij de Zandvoortselaan, ter hoogte van voormalig partycentrum ‘De Manege’. De schermen moeten beschermde diersoorten, als de rugstreeppad en de zandhagedis, weghouden uit het gebied waar de bouwwerkzaamheden voor de natuurbrug aan de Zandvoortselaan zijn gepland.

Aanvankelijk zouden de amfibieschermen pas geplaatst worden op het moment dat de omgevingsvergunning is afgegeven, maar omdat de verwachting is dat de amfibieën dit jaar al vroeg in het jaar naar open plekken trekken om zich voort te planten, is besloten de schermen uit voorzorg nu al te plaatsen. De schermen worden 30 cm hoog en zijn donkergroen, zodat ze goed in het landschap passen. In totaal wordt er 1730 meter scherm geplaatst.

Parkeerplaatsen
Een deel van het terrein waar de amfibieschermen geplaatst worden is een paar jaar geleden aangekocht door de provincie Noord-Holland voor de realisatie van de natuurbrug. Hoewel het geen officieel parkeerterrein is, heeft de provincie afgelopen jaren gedoogd dat hondenbezitters hun auto parkeren bij `De Manege`aan de Blinkertweg, zodat zij makkelijk het losloopgedeelte van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in kunnen wandelen. De amfibieschermen worden nu zodanig geplaatst, dat hondenbezitters voorlopig nog gebruik kunnen maken van deze service. Als de vergunningen van de natuurbrug rond zijn, start de aanleg van de brug. Tijdens en na de bouw kan er op het betreffende terrein niet meer geparkeerd worden.

De projectgroep kijkt nog naar alternatieven in de nabijheid.

Over de natuurbrug
Natuurbrug de Zandpoort komt over de Zandvoortselaan, ter hoogte van voormalig partycentrum ‘De Manege’. Het verbindt Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen met elkaar. Door de brug krijgen dieren en planten meer ruimte en een groter aaneengesloten leefgebied. Dit is belangrijk om uitsterven van diverse soorten te voorkomen. Ook fietsers, ruiters, rolstoelgangers en wandelaars kunnen de natuurbrug gebruiken om van het ene naar het andere gebied te gaan. Naar verwachting start de bouw in juli 2012 en is het project eind 2013 helemaal af. Er zijn ook plannen voor ecoducten over de Zeeweg en het spoor tussen Zandvoort en Haarlem. Met de drie bruggen ontstaat er een aaneengesloten duingebied van meer dan 7000 hectare. Ruim baan voor plant en dier en uniek in de Randstad.

De brug is een initiatief van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, PWN, Natuurmonumenten, Waternet, Gemeente Zandvoort en provincie Noord-Holland en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Nationale Postcodeloterij.

 
Persbericht inloopavond 19/12/2012
maandag, 05 december 2011 13:35
Inloopavond natuurbrug Zandvoortselaan 19 december

Komende weken ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor de natuurbrug over de Zandvoortselaan in Zandvoort ter inzage. Op 19 december a.s. organiseert de gemeente Zandvoort een inloopavond over de natuurbrug. Belangstellenden zijn tussen 19.00 uur tot 21.00 uur welkom in het Louis Davidscarré, De Blauwe Tram.

Op de inloopavond liggen alle rapporten en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage en  zijn er tekeningen van de brug te zien. Ook zijn de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen van de provincie Noord-Holland, de gemeenteraad van Zandvoort en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in te zien. Hierin staan onder andere de voorwaarden met betrekking tot de flora en fauna en het beschermd natuurgebied.
Er lopen meerdere deskundigen van de betrokken partijen rond waar bezoekers met vragen terecht kunnen. Bijvoorbeeld over het doel van de brug of over de procedures en besluitvorming.

Procedure omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De aanvraag is ingediend door de provincie Noord-Holland.
Iedereen kan  tot en met 19 januari zijn zienswijze indienen bij de gemeente. In maart neemt het college van de gemeente Zandvoort een definitief besluit over de vergunningverlening, nadat de raad zich er nogmaals over heeft uitgesproken.

Over de natuurbrug
Natuurbrug Zandpoort komt over de Zandvoortselaan, ter hoogte van voormalig partycentrum ‘De Manege’. Het verbindt Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen met elkaar. Door de brug krijgen dieren en planten meer ruimte en een groter aaneengesloten leefgebied. Dit is belangrijk om uitsterven van diverse soorten te voorkomen. Ook fietsers, ruiters, rolstoelgangers en wandelaars kunnen de natuurbrug gebruiken om van het ene naar het andere gebied te gaan. Naar verwachting start de bouw in 2012 en is het project eind 2013 helemaal af. Er zijn ook plannen voor ecoducten over de Zeeweg en het spoor tussen Zandvoort en Haarlem. Met de drie bruggen ontstaat er een aaneengesloten duingebied van meer dan 7000 hectare. Ruim baan voor plant en dier! Uniek in de randstad!

De brug is een initiatief van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, PWN, Natuurmonumenten, Waternet, Gemeente Zandvoort en provincie Noord-Holland en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

U bent van harte welkom aanwezig te zijn bij de inloopavond over de natuurbrug Zandvoortselaan.

Datum: 19 december 2011

Tijd: van 19.00 toto 21.00 uur

Locatie: LDC, De Blauwe Tram, Louis Davidsplein, 1 in Zandvoort

Voor meer informatie: Claudia Plantinga, communicatie gemeente Zandvoort,  023 57 40162 of 06 51144833

www.zandvoort.nl

 
«StartVorige12345VolgendeEinde»

Pagina 4 van 5

locatie

bekijk de video

euro