Opmerking
  • Cookiemelding

    Deze website maakt gebruik van cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Door het gebruiken van onze website stemt u toe dat we dit soort cookies plaatsen op uw computer of mobiel apparaat.

Welkom!

Natuurbrug Zandpoort is sinds 20 december 2013 open. De natuurbrug is gerealiseerd door samenwerking van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, provincie Noord-Holland, gemeente Zandvoort, PWN, Waternet en Natuurmonumenten. De natuurbrug ligt over de Zandvoortselaan in de gemeente Zandvoort. De brug vormt een belangrijke schakel bij het verbinden van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Door de brug krijgen dieren en planten meer ruimte en een groter aaneengesloten leefgebied. Natuurbrug Zandpoort is ook toegankelijk voor fietsers, ruiters, rolstoelgangers en wandelaars. Er zijn ook ecoducten over de Zeeweg en over het spoor tussen Zandvoort en Haarlem in voorbereiding. Met de drie bruggen ontstaat er een aaneengesloten duingebied van meer dan 7000 hectare.
Ruim baan voor plant en dier!

Doel natuurbrug

Nederland is de afgelopen jaren steeds meer volgebouwd. Wegen, woonwijken en industriegebieden doorkruisen onze natuurgebieden. Dieren en allerlei plantensoorten raken hun leefgebied kwijt. Doen we niets, dan zijn er straks veel gebieden waar de variatie in dieren en planten totaal ontbreekt en geen hert of veldmuis meer voorkomt. Bebouwing en industrie weghalen kan niet meer. Een goede oplossing is de aanleg van een natuurbrug om een verbinding te maken tussen twee natuurgebieden. Door de brug krijgen dieren en planten meer ruimte en een groter aaneengesloten leefgebied. Dit is belangrijk om uitsterven van diverse soorten te voorkomen. De natuurbrug slaat letterlijk een brug tussen dieren en planten.

Doelsoorten

Veel dier- en plantensoorten zullen baat hebben bij de aanleg van een natuurbrug. In dit geval zijn dit o.a. het damhert, de rugstreeppad, de wezel, de zandhagedis en allerlei vlindersoorten. Ze krijgen een groter aaneengesloten leefgebied en meer mogelijkheden om zich voort te planten.
De brug brengt verschillende typen landschappen bij elkaar, zoals bos, struweel en open duinlandschap.

Initiatiefnemers
De brug is een initiatief van:


en wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

locatie

bekijk de video

euro